DOZORNÁ RADA SBiZ


Predseda : Tomáš KROVINA, tel. : 0903 545 658

Členovia :

Vladimír ČUPALKA, tel. : 0905 835 123

Vojtech ŠTOFKO, tel. : 0903 926 264