BODOVANIE HRÁČOV SBiZ - 2013 

 Ligové stretnutia

Počet bodov

 Liga x

 Majstrovstvá Slovenska

Počet bodov

 1. miesto 300
 2. miesto 250
 3. miesto 200
 4. miesto 150
 5. - 8. miesto 120
 9. - 16. miesto 80
 17. - 32. miesto 40
 33. - 64. miesto 10

 Slovenský Pohár, Senior Cup, Junior Cup

Počet bodov

 1. miesto 250
 2. miesto 200
 3. miesto 150
 4. miesto 120
 5. - 8. miesto 90
 9. - 16. miesto 60
 17. - 32. miesto 30
 33. - 64. miesto 10

 


Výpočet bodov pre ligu :

x = k * (r-1) / (n-1)

x - počet získaných bodov, zaokrúhľuje sa na 0,1 bodu

k - ligový koeficient, Extraliga k = 60, I.Liga k = 40, II.Liga k = 10

r - referenčný počet družstiev v lige, pre ročník 2013 je r = 8

n - skutočný počet družstiev v lige


Majstrovstvá Sveta - 3x počet bodov Majstrovstiev Slovenska

Majstrovstvá Európy - 2x počet bodov Majstrovstiev Slovenska

EuroTour - 2x počet bodov Majstrovstiev Slovenska

Best Of The East - 2x počet bodov Slovenského pohára

Majstrovstvá Slovenska - dvojice - 0,5x počet bodov Majstrovstiev Slovenska

International Senior - 2x počet bodov Senior Cup