1.BC KOMÁRNO
www.komarno.sk
Názov BK : BC Komárno
Vedúci družstva : Jaroslav Polách, 0905 795 565, polach@sbiz.sk
Adresa herne : Rákocziho ul.,  Komárno
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
HAJDÚCH Michal 1.BC KOMÁRNO SK E 26.2.1985
KÖLES Balázs 1.BC KOMÁRNO SK E 9.10.1993
PETROVICS Zoltán 1.BC KOMÁRNO SK E 8.7.1980
POLÁCH Jaroslav 1.BC KOMÁRNO SK E 26.6.1981