1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

www.banskabystrica.sk

Názov BK :

BC Ohnivko

Vedúci družstva :

Július Rusko, 0905 933 333, 048 419 6025, julius@rusko.sk

Adresa herne :

Cesta ku Smrečine 9, Banská Bystrica

ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA

Priezvisko

Meno

Družstvo

Štát

Reg.

Dátum nar.

DUBŠÍK

Oldřich

1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

SK

II.

22.11.1979

GOLIAN

Martin

1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

SK

II.

22.8.1972

MAŽÁRI

Branislav

1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

SK

II.

9.11.1956

RUSKO

Július

1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

SK

II.

3.12.1970

 

MIHOK

Michal

1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA "B"

SK

II.

12.2.1987