1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA
www.banskabystrica.sk
Názov BK : BC Ohnivko
Vedúci družstva : Peter Babjak, 0908 901 555, pbabjak@gmail.com
Adresa herne : Cesta ku Smrečine 9, Banská Bystrica
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BABJAK Peter 1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA SK I. 15.7.1984
HROMÁDKA M. Matúš 1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA SK I. 20.6.1995
MIHOK Michal 1.BC Ohnivko BANSKÁ BYSTRICA SK I. 12.2.1987