2.BC LAVOS
www.lavos.sk
Názov BK : Lavos BRATISLAVA
Vedúci družstva : Stanislav Struhár, 0907 848 360, lavos@lavos.sk
Adresa herne : Pekná cesta 2, Bratislava
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BLAŠKO Tomáš 2.BC Lavos BRATISLAVA SK E 7.5.1977
KODAJ Róbert 2.BC Lavos BRATISLAVA SK E 28.2.1976
KONÁRIK Marcel 2.BC Lavos BRATISLAVA SK E 15.9.1987
STRUHÁR Stanislav 2.BC Lavos BRATISLAVA SK E 21.9.1981