Aréna RUŽOMBEROK
arena.ruzomberok.eu
Názov BK : Biliardový klub Ružomberok
Vedúci družstva : Tomáš Legerský, 0905 611 719, tomas.legersky@gmail.com
Adresa herne : Koktail Bar Aréna, Karola Salvu 2, Ružomberok
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BOROVÝ Daniel Aréna RUŽOMBEROK SK I. 31.1.1981
HÁMOR Roman Aréna RUŽOMBEROK SK I. 28.5.1975
LEGERSKÝ Tomáš Aréna RUŽOMBEROK SK I. 24.3.1979
PRIESOL Michal Aréna RUŽOMBEROK SK I. 14.10.1979