Club 88 BARDEJOV
www.bardejov.sk
Názov BK : Club 88 Bardejov
Vedúci družstva : Štefan Onofrej, 0949 244 215,  onofrej@sara-bj.sk
Adresa herne : Stocklova ul., Bardejov
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
HAGAN Rudolf Club 88 BARDEJOV SK II.  
ONOFREJ Štefan Club 88 BARDEJOV SK II.  
PANGRÁC Dávid Club 88 BARDEJOV SK II.