Horses PREŠOV
www.biliardpresov.sk
Názov BK : BK  Horses PREŠOV
Vedúci družstva : Pavol Šoltis, 0905 962 799, soltispavol@gmail.com
Adresa herne : Volgogradská 13, 08 001 PREŠOV 
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
GEREG Marek Horses PREŠOV SK I. 1.4.1973
MRVA M. Milan Horses PREŠOV SK I. 2.6.1973
ŠOLTIS Pavol Horses PREŠOV SK I. 30.9.1970