K8 TRENČÍN
bktn.sk
Názov BK : Keight Trenčín
Vedúci družstva : František Balcár, 0908 522 554, balcarf@gmail.com
Adresa herne : Keight Trenčín, Jilemnického 25
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BALCÁR František K8 Trenčín SK E 12.10.1983
HORNÝ Martin K8 Trenčín SK E 13.10.1979
SCODINU Mattia K8 Trenčín SK E 3.5.1996