BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN
www.dolnykubin.sk
Názov BK : Kremeľ Dolný Kubín
Vedúci družstva : Martin Papula, 0903 532 747, martin@pamatrans.sk
Adresa herne : Mierová ul., Dolný Kubín
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BRAŠEŇ Marek BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN SK II. 12.12.1983
BURDEL Andrej BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN SK II. 22.1.1982
LEHOTSKÝ Ľubomír BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN SK II. 27.8.1986
PAPULA Martin BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN SK II. 11.8.1978
SALIŠ Daniel BC Kremeľ DOLNÝ KUBÍN SK II. 20.12.1981