London TRNAVA
www.trnava.sk
Názov BK : London Trnava
Vedúci družstva : Richard Stanislavský, 0905 239 185, rich@rich.sk
Adresa herne : London Biliard - Poľovnícka 20, Biely Kostol
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BABINEC Daniel London TRNAVA SK II. 30.5.1968
HALGOŠ Michal London TRNAVA SK II. 28.2.1985
MALOVEC Milan London TRNAVA SK II. 25.5.1983
STANISLAVSKÝ Richard London TRNAVA SK II. 15.11.1975