Piano "B" NOVÉ ZÁMKY
www.novezamky.sk
Názov BK : Piano NOVÉ ZÁMKY
Vedúci družstva : František Slovák, 0948 262 650, frantisekslovak@gmail.com
Adresa herne : J.Simora 5, Nové Zámky
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BREDA Dionýz Piano "B" NOVÉ ZÁMKY SK II. 20.6.1983
FEKETE L. Lukáš Piano "B" NOVÉ ZÁMKY SK II. 13.3.1990
MORVAY Miroslav Piano "B" NOVÉ ZÁMKY SK II. 18.7.1982
ROZENBERG Martin Piano "B" NOVÉ ZÁMKY SK II. 28.12.1984
SLOVÁK František Piano "B" NOVÉ ZÁMKY SK II. 29.9.1983