BK TOPOĽČANY
www.topolcany.sk
Názov BK : BK Topoľčany
Vedúci družstva : Rastislav Piterka, 0904 112 561,  rasto.pito@centrum.sk
Adresa herne : Puškinova 1, Topoľčany
ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA
Priezvisko Meno Družstvo Štát Reg. Dátum nar.
BRÁZDIL Marián BK TOPOĽČANY SK II. 10.3.1992
KAČER Juraj BK TOPOĽČANY SK II. 23.2.1981
PITERKA Rastislav BK TOPOĽČANY SK II. 2.1.1982
PODHRADSKÝ Mário BK TOPOĽČANY SK II. 18.7.1979
RYBANSKÝ Miloš BK TOPOĽČANY SK II. 7.5.1986
SEMELBAUER Patrik BK TOPOĽČANY SK II. 2.12.1993
VANČO Marek BK TOPOĽČANY SK II. 29.9.1983
HERDA Juraj BK TOPOĽČANY SK II. 30.10.1983