Postup     B3b     B3a       B2b     B2a       B1b     B1a       A0         A1       A2       A3         SF       Fin    
                                                    7                                              
                                      6     6     Gubiš Ľudovít 7         7                                    
                                    Holakovský Štefan 2   Holakovský Štefan       Holakovský Štefan 4       Gubiš Ľudovít 3                                    
                        6     6   H Šoltís Pavol 6   w.o.       w.o.         Slaný Miloš 7       7                            
                      Šoltís Pavol 3   Šoltís Pavol 6                   Slaný Miloš            => B     Slaný Miloš 5                            
                      Dobál Bohuš 6   Kohútka Pavol 0                   w.o.                 Krommel Norbert 7          
 
               
                      J             w.o.     w.o.       Igaz Jozef         Igaz Jozef 2        => I                            
          6     6                 G Kohútka Pavol     w.o.       Krommel Norbert         Krommel Norbert 7               7         7          
  Minárik Peter     Dobál Bohuš 0   Dobál Bohuš 6                                 w.o.            => A             Krommel Norbert 3       Sedmík Roman 7          
  1 Žreb   Minárik Peter 6   Slaný Miloš 5                                 w.o.                         Sedmík Roman 7       Minárik Peter 2          
        N                           w.o.     w.o.       w.o.         w.o.                  => M     1            
                                  F w.o.     w.o.       Dobál Bohuš         Dobál Bohuš                                      
                      Baran Peter 5   w.o.                     w.o.            => D     Dobál Bohuš 3                            
                      Slaný Miloš 6   Baran Peter                     w.o.                 Sedmík Roman 7                            
                      I             Baran Peter 6   w.o.       w.o.         w.o.          => J                            
                                  E Šípka Oliver 2   Baran Peter       Baran Peter 3       Sedmík Roman                         o 3.miesto 7     Finále 7  
                                                  Sedmík Roman 7          => C                               Sedmík Roman 7  
                                                  Michač Roman 7                                         Michač Roman 6  
                                    Igazová Ľudmila     Igazová Ľudmila       Igazová Ľudmila 0       Michač Roman                                      
                                  D w.o.     w.o.       w.o.         w.o.                                      
                      Vích Boris 4   Igazová Ľudmila 0                   w.o.            => F     Michač Roman 7                            
                      Axamit Miloš 6   Vích Boris 6                   Vích Boris 5               Dzurilla Peter 5                            
                      L             Vích Boris     Vích Boris       Šípka Oliver 7       Šípka Oliver 5        => K                            
                                  C w.o.     w.o.       w.o.         Dzurilla Peter 7                         7          
  Krommel Norbert     Axamit Miloš 1   Axamit Miloš 6                                 Dzurilla Peter            => E             Michač Roman 7       Michač Roman 7          
  2 Žreb   Krommel Norbert 6   Dzurilla Peter 0                                 Šoltís Pavol 7                       Minárik Peter 4       Krommel Norbert 6          
        M                           Babinec Daniel 6   Babinec Daniel 6     Babinec Daniel 3       Šoltís Pavol 4                => N       2            
                                  B Gubiš Ľudovít 5   Porubský Jozef 5     Axamit Miloš 7       Axamit Miloš 7                                    
                      Igaz Jozef 2   Babinec Daniel 0                   Porubský Jozef 5          => H     Axamit Miloš 3                            
                      Dzurilla Peter 6   Igaz Jozef 6                   w.o.                 Minárik Peter 7                            
                      K             w.o.     w.o.       Minárik Peter         Minárik Peter 7        => L                            
                                  A Igaz Jozef     w.o.       w.o.         Kohútka Pavol 4                                    
                                                  Kohútka Pavol            => G