INFORMÁCIE A KONTAKTY 


Slovenský biliardový zväz  -  Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA

www.sbiz.sk

Generálny sekretár : +421 905 611 719, legersky(zavináč)sbiz(bodka).sk

IČO : 31753825, DIČ : 2020876418

Účet číslo : 2621705782 / 1100


VÝKONNÝ VÝBOR :

Prezident ............................... Samuel KONIAR

Generálny sekretár ................  Tomáš LEGERSKÝ

Športový riaditeľ ..................... --------------------

Člen pre repre a mládež  .......... Jaroslav POLÁCH

Člen zástupca hráčov ............... Milan MRVA

 

DOZORNÁ RADA :

Predseda  ............................... Tomáš KROVINA

Člen ........................................ Vladimír ČUPALKA

Člen ........................................ Vojtech ŠTOFKO

 

LIGOVÁ KOMISIA - POOL :

Predseda  ............................... --------------------

Člen ........................................ Roman ČERTÍK

Člen ........................................ Daniel KEREKEŠ


Stanovy SBiZ

Organizačný poriadok        Štatút hráča        Disciplinárny poriadok        Prestupový poriadok

Súťažný poriadok    Smernice pre výber reprezentantov